פרטי הגרנט

 

כותרת :

The Waterloo foundation- Child development - ADHD

תיאור:

Support research funding into Rolandic Epilepsy or ADHD

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

ADHD

תאריך הגשה:

28/10/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: