פרטי הגרנט

 

כותרת :

the Promobilia foundation - for people with disabilities

תיאור:

The aim of the Foundation is to promote the development of technical aids so that disabled persons could benefit of a more active life. Our task is to support research and development of technical aids as well as ensure they get into production and reach the needy.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

mobility handicapped, reading and writing difficulties

תאריך הגשה:

10/10/2019 

סכום המענק:

about 10,000$ – 100,000$

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: