פרטי הגרנט

 

כותרת :

Joy Ventures- INNOVATIVE TECHNOLOGIES, INTERVENTIONS AND NOVEL APPROACHES IN THE FIELD OF NEURO-WELLNESS

תיאור:

The Annual Joy Grant program aims to promote and contribute to the emerging field of neuro-wellness. Neuro-wellness focuses on improving or enhancing the resilience of the healthy brain towards stress, emotional imbalance and instability, and understanding their underlying mechanisms. The support this year will primarily focus on innovative technologies and research that can potentially impact human well-being, improve regulation of emotions in personal and social context and increase mental and physical resilience under challenge.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

neuro-wellness

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: