פרטי הגרנט

 

כותרת :

IBM- Center for the Business of Government - Research Report Stipends

תיאור:

The aim of the IBM Center for The Business of Government is to tap into the best minds in academe and the nonprofit sector who can use rigorous public management research and analytic techniques to help public sector executives and managers improve the effectiveness of government.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

public management

תאריך הגשה:

02/11/2020 

סכום המענק:

$20,000

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 

לפירוט הנושאים ותנאי הקול הקורא

הערות: