פרטי הגרנט

 

כותרת :

קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 2019

תיאור:

קרו קיבוץ תעניק פרס/ מלגה בתחומים: ידע חדש שיחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל. • ידע חדש שיביא לשיפור התנהלותם של הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים. • ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי. • ידע חדש שיחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי. • ידע חדש שיעסוק בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית (היי-טק) בקיבוץ.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

קיבוץ

תאריך הגשה:

26/09/2019 

סכום המענק:

2000$

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: