פרטי הגרנט

 

כותרת :

Wings for life- supports basic and clinical research related to spinal cord injury

תיאור:

Research projects may address all aspects of spinal cord lesions, nerve regeneration, trophic support of injured neurons and functional changes induced by lesions (preferentially in mammals). Proposals should have a view to translation from the laboratory to the clinical setting and have the potential to provide real benefits to human patients. Clinical research projects can be situated in the fields of diagnosis, acute lesion management (including surgery), neurology, urology, rehabilitation and other areas related to paraplegia.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Spinal cord

תאריך הגשה:

02/09/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: