פרטי הגרנט

 

כותרת :

Tel Aviv University- The Hogeg Blockchain Research Institute- Call for Research Proposals

תיאור:

The Hogeg Blockchain Research Institute invites researchers from all academic disciplines to submit proposals for research papers on Blockchain technology.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Blockchain

תאריך הגשה:

30/08/2019 

סכום המענק:

8000$

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: