פרטי הגרנט

 

כותרת :

Fondation pour la Memoire de la Shoah- Fighting anti-Semitism and supporting intercultural dialogue

תיאור:

Objectives To fight anti-Semitism in all its forms and work to bring the various cultures comprising French society closer together, in particular through youth-oriented projects.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

anti-Semitism

תאריך הגשה:

06/01/2020 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: