פרטי הגרנט

 

כותרת :

Fondation pour la Memoire de la Shoah- Proposing a project - Jewish Culture Committee

תיאור:

Objectives: To preserve, transmit and promote the millennia-old heritage of Jewish culture, entire segments of which were annihilated during the Holocaust.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Jewish culture

תאריך הגשה:

06/09/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: