פרטי הגרנט

 

כותרת :

Fondation pour la Memoire de la Shoah- Proposing a project - Holocaust Education Committee

תיאור:

Objective: To encourage the transmission of the history of the Holocaust to schoolchildren through educational activities geared towards their age and level.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Holocaust Education

תאריך הגשה:

15/03/2020 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: