פרטי הגרנט

 

כותרת :

משרד החינוך- קול קורא למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות חברתיות בחטיבות הביניים

תיאור:

משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי פונה בזאת לקבלת הצעות למחקר ולפיתוח תכניות התערבות ופיתוח מקצועי של מנהלים ומורים בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כמקדמות מיומנויות רגשיות חברתיות בחטיבות הביניים.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

מיומנויות רגשיות

תאריך הגשה:

16/09/2019 

סכום המענק:

עד 1,000,000 ש"ח

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

2

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: