פרטי הגרנט

 

כותרת :

The Leakey Foundation- research related to human origins

תיאור:

The current specific funding priorities include: Paleoanthropology of the Miocene, Pliocene, and Pleistocene. Primates (Old and New World): Evolution, behavior, morphology, ecology, endocrinology, genetics, isotope studies, and modern hunter-gatherer groups.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Primates (Old and New World): Evolution, behavior, morphology, ecology, endocrinology, genetics, isotope studies, and modern hunter-gatherer groups.

תאריך הגשה:

10/01/2020 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: