פרטי הגרנט

 

כותרת :

Wenner-Gren Goundation Post PhD Research Grants- Anthropology

תיאור:

Supports basic research in anthropology and to ensure that the discipline continues to be a source of vibrant and significant work that furthers our understanding of humanity's cultural and biological origins, development, and variation.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Anthropology

תאריך הגשה:

01/11/2020 

סכום המענק:

$20,000

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: