פרטי הגרנט

 

כותרת :

The IZA/DFID Programme on Gender, Growth and Labour Markets in Low-Income Countries- Call for Proposals 2019: large research grants/ small research grants

תיאור:

The program aims at building a significant new body of evidence on gender, growth, and labour markets to help shape gender and labour market policies in low-income countries.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Gender, Labor market, Poverty

תאריך הגשה:

11/11/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: