פרטי הגרנט

 

כותרת :

מכרז פומבי לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע והטכנולוגיה

תיאור:

משרד המדע והטכנולוגיה באמצעות המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, פונה בזאת, במסגרת מכרז זה, לקבלת הצעות לביצוע מחקרים לקביעת בסיס למדיניות המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

נשים, מגדר

תאריך הגשה:

22/10/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

1

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: