פרטי הגרנט

 

כותרת :

American Psychological Foundation- Visionary Grants

תיאור:

he APF Visionary Grants seek to seed innovation through supporting research, education and intervention projects and programs that use psychology to solve social problems

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

at risk populations, behavior & health, stigma

תאריך הגשה:

01/04/2020 

סכום המענק:

up to $20,000.

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: