פרטי הגרנט

 

כותרת :

המשרד לביטחון הפנים- קול קורא להגשת בקשות לסיוע מקרן החילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים לשנת 2019

תיאור:

ניתן להגיש בקשות לתמיכה במחקר בנושא אלימות סמים ואלכוהול בהיבטים משפטיים, טכנולוגיים, הערכת תכניות , טיפול מניעה ושיקום ועוד.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

סמים, אלימות , אלכוהול

תאריך הגשה:

31/10/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 

נושאי המחקר

הערות: