פרטי הגרנט

 

כותרת :

המשרד לשוויון חברתי- פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן לשנת תש"פ- 2019

תיאור:

על מנת לעודד ולחזק ביצוע מחקרים בנושא קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן, נקבע בהחלטת ממשלה מס' 1941 מיום 4.9.2016 כי מדי שנה יוענק פרס ראש הממשלה למחקרים בתחום קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

ארצות ערב ואיראן

תאריך הגשה:

24/11/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: