פרטי הגרנט

 

כותרת :

The Academy Fund for Behavioural Research makes Grants available for research projects concerning the development of children growing up in the Netherlands or in Israel.

תיאור:

Research on the development of children growing up in the Netherlands or in Israel. Examples include research on attachment issues, how children deal with trauma related to or caused by violence, the effects of child abuse, interpersonal relationships, and cognitive development. Preference will be given to behavioural research with a neurobiological component.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Child developmemt

תאריך הגשה:

13/11/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: