'שלומי קשור בחוט אל שלומך': סוגיות בהדרכה במציאות משתנה

רכזת הסדנה: דר' עמית ימין, Ph.D, MSW

בימים הסוערים בהם אנחנו מצויים, הדרכה אינה מותרות, אלא מצרך חיוני לאנשי מקצוע ועובדים סמך-מקצועיים העוסקים בשיקום בבריאות הנפש. כשכולנו חשופים לאותה מציאות מורכבת, מתעוררות לעתים קרובות תחושות של הצפה, בלבול, חוסר פניות והזדהות, כמו גם טשטוש גבולות בין האישי למקצועי ובין העבודה לבית (עינת, 2020; רוט, 2020;Dekel, Nutman-Schwarts & Lavi, 2016). הדרכה מהווה מרחב מקצועי באמצעותו ניתן להבין ולעבד התרחשויות מקצועיות, להשיב תחושת רציפות שלעתים נקטעה בשל המשבר, ללמוד להסתגל למציאות המשתנה ולתכנן התערבויות מקדמות החלמה המתאימות לתקופה זו. 

בסדנה נעסוק בהיבטים שונים של הדרכה בתקופת משבר וכן נדון במעבר להדרכה מקוונת ובאתגרים וההזדמנויות שנוצרים בתקופה זו. נתבונן יחד על השימושים השונים במיומנויות הדרכה מרכזיות בימים אלו ונבחן מה השתנה ב- setting, בחוזה ההדרכה ובמאפייני הקשר ההדרכתי והשיקומי. נשאל את עצמנו מה למדנו וגילינו על עצמנו בתקופה זו כמדריכים וכאנשי שיקום העוסקים בליווי תהליכי החלמה, ונבחן היכן עובר הגבול הדק בין הגמשת מסגרת ההדרכה, לשמירה על עקרונות של הדרכה מקצועית מיטיבה.

משתתפים: אנשי מקצוע שעוסקים בהדרכה מקדמת החלמה בשיקום בבריאות הנפש  

מבנה הסדנה: 4 מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות כל אחד. אחת לשבוע בימי שני, החל מה- 18.5.2020, בין השעות 9.00-12.15.

המפגשים יתקיימו באופן מקוון דרך פלטפורמת zoom ויכללו למידה של תיאוריה ופרקטיקה, לצד דיון באירועים ודילמות מעבודת השדה. הלומדים יוזמנו להשתתף, לתרגל ולהתנסות במהלך הסדנה.

 

תכנית הסדנה:

תאריך

שעה

נושא

18.5.20

יום ב'

9:00-12:15

a    הדרכה במציאות משברית משותפת ובמרחב של אי-ידיעה

a    תפקידי ההדרכה בזמן משבר, היבטים של נוכחות וירטואלית לעומת נוכחות קונקרטית בהדרכה

26.5.20

יום ב'

9:00-12:15

a    סוגיות בשימוש בפלטפורמת zoom בהדרכה: השפעות על ה- setting, על חוזה ההדרכה, על תהליכים מקבילים בהדרכה ובעבודה השיקומית ועל היבטי הקשר ההדרכתי והשיקומי (דוגמת הברית ההדרכתית, מידת החשיפה העצמית ושיתוף בידע מניסיון)

a    איפה עובר הגבול במפגש המקוון בין פגישת עבודה-הדרכה-תמיכה אישית?

1.6.20

יום ב'

9:00-12:15

a    שימוש באמצעים יצירתיים בהדרכה מקוונת וב'מרחב פוטנציאלי וירטואלי': photovoice, עבודה עם מטפורות ודימויים, עבודה נרטיבית עם תמונות, קלפים וחפצים ושימוש בטקסטים (תוך התנסות והדגמה של עבודה שיקומית והדרכתית עם כלים אלו)

8.6.20

יום ב'

9:00-12:15

a    היבטים קבוצתיים בהדרכה קבוצתית מקוונת ובהנחיית התערבויות קבוצתיות מקדמות החלמה באופן מקוון

 

עלות: ללא עלות למשתתף. משרד הבריאות מממן את הסדנא.

 

עלות הקורס

עלות למשתתף - ללא עלות. השתתפות משרד הבריאות - משרד הבריאות מממן את כל עלות הסדנא