הכשרת מטפלים על פי הגישה הקוגנטיבית דינאמית (DCI)

 

על הקורס

הגישה הקוגניטיבית דינאמית (DCI) ופיתוחם של כלי התערבות ע"י הדס לידור ועמיתיה, היא גישה מבוססת ראיות מזה שנים רבות ומושתתת על תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית מבנית שפותחה על ידי פרופ' פוירשטיין. ההתערבות הקוגניטיבית דינאמית מיועדת לענות על צרכיהם של אנשים שמתקשים להשתלב בקהילתם, מסיבות אורגניות או סביבתיות שונות. ההתערבות הקוגניטיבית דינאמית מיושמת עם אנשים עם מוגבלויות שונות והיום גם עם הורים ובני משפחה עם צרכים מיוחדים. תוכנית הקורס מותאמת במיוחד לאוכלוסית בריאות הנפש.

בבסיס התיאוריה נמצאת האמונה שכל אדם יכול ללמוד ולהשתנות, בכל גיל ובכל מצב של חולי או בריאות, במידה וינתנו לו התנאים המתאימים לכך: התיווך וסביבות דינאמיות מתאימות.

התיאוריה כוללת תפיסה, גישה, כלי אבחון, כלי טיפול ושיקום.

הקורס יתמקד בהתמחות במיומנות התווך, בעקרונות ההתערבות הקוגניטיבית דינאמית, יצירת סביבות מאפשרות שינוי ובהיכרות עם כלי ההתערבות והאבחון.

·         הקורס מוכר כ-6 נקודות זכות בלימודי תואר ראשון בחוג לחינוך בקריה האקדמית אונו.

 

מטרות הקורס

  • הסטודנט יכיר את הגישות הקוגניטיביות המקובלות היום בהתערבות באוכלוסיות בריאות הנפש.
  • הסטודנט יכיר את עקרונות הגישה הקוגניטיבית דינאמית בהקשר לעבודתו בבריאות הנפש
  • הסטודנט יתמחה בתקשורת תיווכית מאפשרת למידה
  • הסטודנט יתנסה בכלי האבחון, הטיפול/ השיקום הקוגניטיביים דינאמיים והתאמתם לצרכי העבודה בבריאות הנפש.
  • הסטודנט ידע לשנות את הסביבה לסביבה דינאמית ומאפשרת למידה   

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 25 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

הקורס ילווה בהדרכה ותרגול בקבוצות קטנות, לצורך יישום הגישה והכלים הקוגניטיביים בעבודה הטיפולית ושקומית.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל 30 משתתפים, אנשי מקצוע (בוגרי תואר ראשון לפחות), בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הטיפולי / שיקומי עם אנשים בעלי מוגבלויות. יתקבלו מתמודדים  בעלי ידע מניסיון העובדים בתחום השיקום ובני משפחה על פי קורות חיים וראיונות.

 

דרישות הקורס

·         על המשתתף להגיע לכל ימי הלמידה ולהשתתף לפחות ב-85% ממפגשי ההדרכה.

·         הגשת עבודת סיכום לסדנת ההדרכה הכוללת הצגת מקרה בחיבור לחומר תיאורטי רלוונטי למקרה אותו הציג.

·         הגשת תרגילים על פי דרישה במסגרת קורס תיווך.

·         התנסות בהעברת 3-4 תרגילים מתוך התערבויות והגשת דוחות התערבות.

·         בסיום הלימודים על המשתתף להגיש פורטפוליו עם כל המטלות שהוגשו במהלך הלימודים בצרוף סיכום אישי על תהליך הלמידה.

 

תנאי קבלה

·         עובד בפועל, במשך שנתיים לפחות, בכל אחד מהתחומים במערך השיקום של בריאות הנפש בקהילה.

·         צרכנים ובני משפחה שאינם עומדים בקריטריוני הקבלה יכולים לפנות בצירוף קורות חיים לועדת קבלה מיוחדת של בית הספר, במייל: shikum@ono.ac.il

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         המשתתף בקורס מחויב בהמשך עבודה במשך שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבת  מקום העבודה בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות.

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,575 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 3,620 ₪