הרחבת הנרטיב באמצעות התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית (NECT)

 

על הקורס

ידוע שסטיגמה עצמית מהווה מכשול בפני החלמה של אדם המתמודד עם מגבלה נפשית. בקורס תילמד התערבות ה- NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy), שמטרתה לסייע בהפחתת הסטיגמה העצמית ובהרחבת הנרטיב והזהות אל מעבר למגבלה.

התערבות זו, שמבוססת על הגישה הפסיכוחינוכית, הקוגניטיבית והנרטיבית, מתקיימת במסגרת קבוצתית ומזמינה את האדם להיכרות עם התפיסה העצמית שלו, ללמידה משותפת ולרכישת אסטרטגיות חשיבה חלופיות, שמטרתן לאתגר תפיסות עצמיות שליליות. התערבות ה- NECT מיושמת בעשור האחרון במדינות שונות, ביניהן שבדיה, הולנד, ארה"ב וישראל.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מעידים על יעילות ההתערבות בהפחתת סטיגמה עצמית ובהעלאת הערך העצמי (Hannson et al., 2017; Roe et al., 2014).

 

מטרות הקורס

·         הסטודנט ידע את הבסיס התיאורטי של ההתערבות להפחתת סטיגמה עצמית (הגישה הפסיכוחינוכית, הקוגניטיבית והנרטיבית)

·         הסטודנט ירכוש ידע בנושא החלמה, סטיגמה וסטיגמה עצמית

·         הסטודנט ירכוש מיומנויות וכלים להנחיית התערבות ה - NECT

·         הסטודנט ירכוש מיומנויות בסיסיות בהנחיית קבוצה

 

מבנה הקורס

·         שלושה ימי הכשרה (6 שעות כל אחד) יתקיימו במהלך הקורס, שניים בתחילתו ויום נוסף במהלכו. ימי ההכשרה יכללו הקניית ידע על ההתערבות ועל עולמות התוכן שבבסיסה.

·         הסטודנטים יקימו קבוצת NECT חודש מתחילת הקורס וינחו אותה בשירות בו הם עובדים (שני סטודנטים מאותו שירות - שאחד מהם לפחות איש מקצוע).

·         הסטודנטים ינחו 20 מפגשים של קבוצת ה- NECT לאורך כחצי שנה.

·         יתקיימו תשעה מפגשי הדרכה ולמידה (4 שעות אקדמיות כל אחד), שילוו את הסטודנטים ביישום הפרקטי של ההתערבות במהלך הקורס. מפגשים אלו יתקיימו אחת לשבועיים-שלושה (מועדים יימסרו מראש).

סה"כ 12 מפגשים

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 משתתפים (לפחות 2 מכל ארגון, לפחות אחד מהם הינו איש מקצוע), שיוכשרו כמנחי התערבות NECT.

 

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים.

·         הקמה והנחיית קבוצת NECT.

·         הגשת דו”חות שבועיים למנחי הקורס במהלך העברת ההתערבות.

·         הדפסת חוברות עבודה (manual) כמספר המשתתפים בקבוצה (באחריות הארגון בו מתקיימת ההתערבות)

 

תנאי קבלה

·         ניסיון של שנה לפחות בעבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש.

·         עדיפות לשני מנחים מאותה מסגרת - לפחות אחד מהם חייב להיות איש מקצוע.

·         התחייבות להנחות קבוצה במהלך הקורס בשירות בו מועסק המשתתף.

·         התחייבות להנחות קבוצה נוספת בשנה שלאחר סיום הקורס (על המועמדים להגיש טופס הצהרה המצורף בנספח, בו מוצג אופן היישום של ההתערבות במהלך הקורס ולאחריו).

·         התחייבות של השירות לאפשר למשתתף להנחות קבוצה בשירות בו הוא מועסק.

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         המשתתף בקורס מחויב להמשך עבודה במשך שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבת  מקום העבודה בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות.

 

למפגש הראשון יש להביא את טופס ההצהרה על יישום ההתערבות בארגון (נספח מס' 1) חתום.

 

·         ההתערבות להפחתת סטיגמה עצמית תורגמה והותאמה לעברית ע"י המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש הקהילתית, החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה.

·         הקורס מלווה בייעוץ אקדמי של פרופ' דיויד רועה, פרופסור מן המניין בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה.

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,575 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 3,600 ₪