תפקיד האחיות בבריאות הנפש בקהילה - קורס מבוא

לפרטים נוספים והרשמה לקורס בקרית אונו - לחצו כאן

 

על הקורס 

למידה מהצלחות הינה כלי למידה המאפשר לגלות ולתעד עשיה שייצרה הצלחות בכדי לחזור עליהן ולהתאימן במערכות נוספות. כתפיסת עולם, מזמנת הלמידה מהצלחות חשיבה חיובית ואופטימית, מציאת כוחות והזדמנויות, רוח של הוקרה והערכה ותפיסה מעשית, המבקשת להבחין בפעולות קונקרטיות שתורמות לשינויים מוצלחים. המתודה, מבית מדרשו של פרופ' יונה רוזנפלד, נסמכת על למידה רפלקטיבית המתבוננת לאחור באופן מעמיק על הפעולות שנעשו, ואיסופן לכדי עקרונות פעולה, המכלילים ומפשטים את עיקרי העשייה.

תהליכי למידה מהצלחות נסמכים על ההנחה שלמידה מתמשכת הינה מרכיב חשוב בפיתוח ארגוני וביצירת גישות והתערבויות חדישות. בשנים האחרונות למידה מהצלחות מוטמעת בתחום בריאות הנפש באופן רב ממדי כתפיסת עולם לעבודה עם אנשים, ככלי ללמידה על התערבויות מוצלחות וכפרקטיקה מקדמת החלמה. 

במפגשי הלמידה שנקיים נתאר הצלחות שנחלנו, נתבונן בידע שיש לנו על עשייתנו, נדון בפרקטיקה הייחודית והמשותפת לנו כיחידים וכקבוצה ונגלה את דרכי הלמידה שלנו לאור למידה על למידה.

מטרת הקורס:

  • הכשרת עובדי שיקום במתודת הלמידה מהצלחת.
  • התנסות בלמידה מהצלחות ככלי למידה בארגון.
  • פיתוח למידה מהצלחות כפרקטיקה מקדמת החלמה.

 

מבנה הקורס: הקורס כולל 5 מפגשים,  בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 עובדי שיקום בתפקידים השונים ממסגרות השיקום השונות בקהילה בעלי ותק של לפחות חצי שנה.

 

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים.

·         השתתפות פעילה בשיעורים, בדיונים, ובתרגולים בכיתה.

·         הגשת מטלת סיכום למידה מהצלחות.

 

תנאי קבלה

·         עובד שיקום העובד לפחות חצי שנה במסגרת שיקום, בכל אחד מהתחומים במערך השיקום של בריאות הנפש בקהילה.

·         העובד המשתתף בקורס מחוייב בהמשך עבודה של שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה עם עזיבתו את מקום העבודה השיקומי בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש העובד להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 675 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 1,525 ₪