קורס ניהול מצבי משבר ואסטרטגיות הכלה

על הקורס

הקורס מתבסס על ההבנה שמצבי משבר נוצרים מחוסר איזון בין מאפייני האדם, הצוות והסביבה ויכולים להצטמצם עם התערבות מותאמת בכל אחד ממעגלים אלו.

מטרת הקורס היא להקנות ידע וכלים למנוע, לזהות ולטפל במצבי משבר ייחודיים בתחום בריאות הנפש.

בקורס ילמדו המשתתפים את מודל De acceleration'-  אסטרטגיות הכלה' שפותח באנגליה, הוכח ראייתית במחלקות האשפוז וכיום בתהליכי התאמה למערך השיקום בארץ, וזאת במטרה לסייע לצוותים להבין, לזהות, לטפל ולמנוע מצבי משבר נפוצים בבריאות הנפש מתוך העיקרון הבסיסי כי לכל אדם יש את הזכות להרגיש בטוח. כמו כן, ילמדו  ויתרגלו את מודל 'ניהול הטיפול באלימות' שפותח ופועל בארץ במסגרות שיקום רבות, המודל צמח מתוך ההתמודדויות של צוותים בשטח ונמצא מעשי ויעיל בהפחתת אלימות. כל זאת במטרה לייצר סביבות המעודדות צמיחה והחלמה ומוקיעות אלימות, לצמצם מצבי משבר ולהפחית פגיעה במקבלי השירותים, באנשי הצוות ובפעילות הארגונית.

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 15 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, כאשר בשעתיים האחרונות מתקיימת סדנת הדרכה בשתי קבוצות.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 עובדי שיקום, לפחות שניים מארגון. לפחות אחד מהשניים יהיה איש מקצוע.

עובד סמך מקצועי יתקבל לקורס רק לאחר שסיים קורס הכשרה בסיסי למדריכי שיקום או קורס הכשרה  לאנשים בעלי ידע מנסיון, בהתאמה.

כמו כן, יכולים להצטרף לקורס, על בסיס מקום פנוי, עד 6 עובדים מקצועיים ממערך הטיפול (בתי חולים, מרפאות בריאות הנפש ומרפאות קופות החולים), שניים מארגון, בסבסוד מערך השיקום של 70% מעלות הקורס.  (השתתפות משרד הבריאות הרשומה לעיל)

 

פרטים נוספים ימסרו בהמשך.


עלות הקורס

עלות למשתתף -