סוגיות בהדרכה במציאות משתנה

לפרטים נוספים והרשמה לקורס בסדנת און ליין - לחצו כאן

 

על הקורס 

המושג תחלואה כפולה מתייחס להתמודדותו של אדם עם שתי מחלות, האחת נפשית והשנייה שימוש בחומרים משני תודעה בדפוס של התמכרות. כל אחת מהתמודדויות אלו, בעלת קשיים אופייניים והשפעה רחבה על האדם וסביבתו. ההתמודדות עם שתיהן יחדיו מהווה אתגר גדול לאדם ולתומכים בו, צוותים ואחרים משמעותיים.

כיום, בשדה המקצועי ובמחקר, מזהים כי כמחצית או יותר מהאוכלוסייה המטופלת בבריאות הנפש מתמודדת עם שתי התחלואות, מציאות המייצרת צורך בפיתוחן של שיטות אבחון, טיפול ושיקום ייחודיות. הקורס הינו קורס ייחודי החושף את הלומדים לידע ופרקטיקות חדשות ונגישות לעובדי מערך בריאות הנפש.

במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להגדיר מיהם האנשים המתמודדים עם תחלואה כפולה. ילמדו את הפסיכופתולוגיה שלה, את מאפייניה הביו פסיכוסוציאליים וגורמיה. ילמדו על החומרים השונים וסוגי התמכרויות. יבינו את ההבדלים בין גישת ההחלמה לשיטות הטיפול במכורים, כמו כן יקבלו כלים והבנות חדשות באשר לעמדות ופרקטיקות העבודה עם האדם המתמודד עם תחלואה כפולה. בנוסף, יחשפו הסטודנטים למגוון המענים הקיימים כיום. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו את עקרונות ההתערבות של הריאיון המוטיבציוני ויתרגלו שימוש בכלים מתוכה.

את הקורס תלווה קבוצת הדרכה שתתמוך בהעמקת ההבנות ובחיבור בין התאוריה, החוויה והעשייה בשדה.

 

מטרות הקורס

·         הסטודנט ידע לעבוד עם אנשים המתמודדים עם תחלואה כפולה במערך בבריאות הנפש תוך עיצוב מחודש של תפיסותיו המקצועיות והתאמתן למאפייני האוכלוסייה.

·         הסטודנט ייחשף למענים וכלים נגישים, למודלים ולסיפורי הצלחה בתחום וידע לעשות בהם שימוש לטובת הצוותים ומקבלי השירותים.

·         הסטודנט יכיר את עקרונות התערבות הראיון המוטיבציוני וידע להפעיל לפחות כלי אחד מתוכה.

·         הסטודנט ידע להתמודד עם דילמות וסוגיות העולות במהלך עבודתו השוטפת בתחום התחלואה הכפולה.

·         הסטודנט יכיר שירותים ומענים משלימים במערך האשפוזי ובקהילה וילמד על האופנים ליצירת שיתופי פעולה עמם.

 

מבנה הקורס:

הקורס כולל 12 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

בשעתיים האחרונות מתקיימת סדנת הדרכה בשתי קבוצות.

 

משתתפים :

הקורס מיועד ל-30 משתתפים  ממערך השיקום.

 

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים ובקבוצת ההדרכה.

·         השתתפות פעילה בדיונים ובתרגולים בכיתה.

·         הצגת דילמה בסדנת ההדרכה ועיבודה בעבודה כתובה.

·         הכנת עבודה מסכמת.

 

תנאי קבלה

·         מנהל או איש מקצוע העובד במערך השיקום בבריאות הנפש.

·         מדריך שיקום שעבר קורס הכשרה בסיסי למדריכי שיקום במערך השיקום בבריאות הנפש.

·         וותק של שנתיים לפחות במערך השיקום או הטיפול בבריאות הנפש וניסיון בפועל בעבודה עם אוכלוסיית תחלואה כפולה.

·         המשתתף בקורס מחויב להמשך עבודה במשך שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה או במקום עבודה טיפולי בהתאמה. עם עזיבת  מקום העבודה בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות.

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - ללא עלות. השתתפות משרד הבריאות - משרד הבריאות מממן את כל עלות הסדנא