הכלה - מודל התמודדות עם מצבי משבר בבריאות הנפש בקהילה

 

על הקורס

מודל אסטרטגיות הכלה של מצבי משבר בקהילה הינו מודל חדשני הפועל לצמצום הישנותם ועוצמתם של מצבי משבר בבריאות הנפש וחיזוק חוסן הצוותים ומקבלי השירותים בהתמודדות עמם. במהלך הקורס יגדילו המשתתפים את יכולתם להתמודד עם שגרות העבודה במערכי בריאות הנפש תוך למידה, תרגול והתנסות במרחב בטוח ומעשיר, אישית ומקצועית.

המודל הינו מודל אקולוגי, המניח כי משברים אותם חווים העובדים, נוצרים ומועצמים כתוצאה מחוסר איזון בתוך מערכת היחסים שבין העובד, מקבלי השירותים, סביבתו וצוותי העבודה, ומושפעים מכמות ועוצמת הלחץ המופעל על העובד למול כמות המשאבים הפנימיים והחיצוניים הזמינים עבורו.

משברים ייחודיים בתחום בריאות הנפש משפיעים השפעה דרמטית על ערכיו, תפיסותיו ואופני פעולתו של העובד ועשויים לפגוע בתחושת המסוגלות העצמית, החוסן והערך המנחים אותו. בקורס העובד יוזמן ויודרך לחקור מהו האיזון המיטבי עבורו ובתהליך מקביל לייצר מערכת איזונים עבור מקבלי השירותים ובתוך סביבות העבודה.

המודל מציע כלים להבנה ואבחון של משברים אותם חווים העובדים וכן כלים להבנה, טיפול ומניעה של משברים האופייניים לבריאות הנפש מסוג: התנהגות מסכנת, פגיעה עצמית ואובדנות, חוסר הענות לקבלת טיפול, היעדרות ממסגרת והתנהגות מניפולטיבית תוך כדי למידה ותרגול של כלים לפיתוח חוסנו של העובד, מקבל השירות והמסגרת כולה.

 

מטרות הקורס

·         הסטודנט ילמד לזהות לאפיין ולאבחן תהליכי היווצרות משברים בבריאות הנפש.

·         הסטודנט יכיר ויתרגל אופנים חדשים לצמיחה ממשבר.

·         הסטודנט ילמד כיצד לצמצם את הופעתם ועוצמתם של מצבי משבר בבריאות הנפש.

·         הסטודנט ילמד כיצד ניתן לפתח חוסן בקרב צוותים ומקבלי שירותים המתמודדים עם משברים פעילים ובכך להעלות את תחושת המוגנות והביטחון.

·         הסטודנט ילמד ויתנסה בהפעלת אסטרטגיות שונות להתמודדות יעילה עם מצבי משבר תוך קידום צמיחה אישית ומקצועית ופיתוח מוגנות והגנה עבורו ועבור מקבלי השירותים.

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 15 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, כאשר בשעתיים האחרונות מתקיימת סדנת הדרכה בשתי קבוצות.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 עובדי שיקום, בעלי ותק של לפחות חצי שנה במסגרת, לפחות שניים מארגון, לפחות אחד מהשניים יהיה איש מקצוע. עובד סמך מקצועי יתקבל לקורס רק לאחר שסיים קורס התואם את תפקידו בשירות.

 

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים.

·         השתתפות פעילה בשיעורים, בדיונים, בקבוצת ההדרכה ובתרגולים בכיתה.

·         הגשת והצגת אירוע כתוב לעבודה בקבוצת ההדרכה.

·         הגשת עבודת סיום קורס.

 

תנאי קבלה

·         שני עובדים מארגון, בעלי ותק של לפחות חצי שנה במסגרת שיקום, בכל אחד מהתחומים במערך השיקום של בריאות הנפש בקהילה. לפחות אחד מהשניים יהיה איש מקצוע.

·         עובד סמך מקצועי יתקבל לקורס רק לאחר שסיים קורס הכשרה בסיסי למדריכי שיקום או קורס הכשרה  לאנשים בעלי ידע מניסיון, בהתאמה.

·         העובד המשתתף בקורס מחויב בהמשך עבודה של שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבתו את מקום העבודה השיקומי בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש העובד להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,495 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 3,430 ₪