קורס הכשרה לנאמני איכות

 

מערך השיקום בבריאות הנפש פועל לאורך השנים לקידום  תחום ההתמקצעות,  לפיתוח, טיוב והבטחת איכות השרות. כחלק מתהליך זה, נבנה כיום תפקיד ייעודי מעצים ומשמעותי – "נאמן איכות". התפקיד מיועד לאנשים בעלי ידע מניסיון המעוניינים להשתלב בארגונים ולקחת חלק בתהליכי שיפור והבטחת איכות השירות, הן בעבודה ישירה מול הצרכנים והן בעבודה מול בעלי התפקידים בארגונים וכלל המערכת.

 

על הקורס

הקורס מיועד לאנשים ונשים בעלי נסיון חיים בתהליכי החלמה ושיקום. הקורס יכשיר את משתתפיו לסייע ולעודד את מקבלי השירות לקחת חלק בתהליכי ההערכה המבוצעים כיום בתחום השיקום ולהיות שותפים פעילים בהבנת הממצאים ובמאמץ הארגוני ליישמם ובכך לקדם שינוי ולהבטיח את איכות שירותי השקום.

 

מטרות הקורס

·         הלומד יכיר ויבין את  כלי ההערכה המופעלים במערך השיקום.

·         הלומד יכיר את התוצרים של כלי הערכה ואת אופן קבלתם

·         הלומד ירכוש מיומנויות כמו: סנגור, הקשבה, מתן משוב ושימוש בידע מניסיון, להנגשת כלי הערכת האיכות למקבלי השירות.

·         הלומד ירכוש מיומנויות להבנת משמעות הנתונים הנאספים בתוך הרצף השיקומי וכיצד ניתן ללמוד מנתונים לטיוב איכות השירות.

·         הלומד ירחיב את הלמידה של מיומנויות תקשורת, כגון, הקשבה, מתן משוב, יכולת לדובב ולשאול שאלות.

מבנה הקורס

הקורס יכלול 10 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל20 משתתפים, בעלי ידע מניסיון.

 

דרישות הקורס

  • נוכחות והשתתפות חובה ב-90% מהשיעורים. תתאפשר היעדרות של יום אחד בלבד בכל מהלך הקורס.
  • קריאה של ספרות מקצועית בעברית שתחולק במהלך הקורס.
  • השתתפות בסדנת הדרכה והגשת עבודת סיכום אירוע, שהוצג בסדנה.
  • השתתפות בתרגולים, סדנאות ופעילות על פי דרישה במסגרת הלמידה בקורס.
  • הגשת עבודת סיכום של הקורס.

תנאי קבלה

·         בעל 12 שנות לימוד לפחות.

·         בעל ידע מניסיון ונכונות לחשיפה.

·         בוגר קורס צרכנים נותני שירות או קורס אחר בביה"ס לשיקום.

·         משמש בהווה, או מתכוון לשמש בעתיד הקרוב, כעובד מן המניין בתחום בריאות הנפש.

·         בעל יכולת שפתית גבוהה ורהוטה.

·         בעל יכולת תמצות חומרים והבנתם.

·         בעל יכולות בינאישיות טובות  - יצירת קשר, יכולת שכנוע ואסרטיביות.

·         בעל נגישות, הכרות והתמצאות בשימושי מחשב וברשת האינטרנט


המועמדים שיימצאו מתאימים יעברו ראיון מקדים על ידי צוות הקורס.


עלות הקורס

עלות למשתתף - 515 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 2,780 ₪