קורס הדרכה (Supervision) שלב א’ בשיקום בבריאות הנפש

 

על הקורס

הדרכה מהווה מרכיב חשוב וחיוני בהנחלת הפרקטיקה המקצועית בשיקום בבריאות הנפש ובהטמעתה. מטרת הקורס להכשיר אנשי מקצוע, העוסקים בפועל בהדרכה, במיומנויות הדרכה בגישת ההחלמה, שתאפשרנה ותקדמנה את הלומדים בעבודתם כמדריכים במסגרות השיקום השונות. הקורס מיועד להכשיר אנשי מקצוע המדריכים עובדים מקצועיים ו/או עובדים סמך מקצועיים.

 

 

מטרות הקורס

·         הסטודנט ילמד מהם תפקידיו המרכזיים של מדריך בגישת ההחלמה

·         הסטודנט יכיר ארבע תפיסות מרכזיות בהדרכה בשיקום בבריאות הנפש: גישת ההחלמה, הגישה ההתייחסותית, הגישה הקוגניטיבית דינמית ומתודת הלמידה מהצלחות

·         הסטודנט ישפר מיומנויות בהדרכה פרטנית וקבוצתית, הכוללות בין היתר שאילת שאלות, הקשבה אמפתית, זיהוי תהליכים מקבילים ורפלקציה, באמצעות למידה תיאורטית, התנסות ותרגול

·         הסטודנט ילמד כיצד להשתמש באמצעים יצירתיים בהדרכה

·         הסטודנט יפתח מיומנויות של קשר הדרכתי, הכוללות הדדיות, קיום דיאלוג פתוח, מיקוד ביחסים ושימוש בחשיפה עצמית מותאמת

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 17 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, המורכבים מהרצאות ותרגולים.

בשעתיים האחרונות בכל מפגש מתקיימת סדנת הדרכה בשתי קבוצות.

 

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 אנשי מקצוע, העובדים בפועל בשירותי שיקום בקהילה, מדריכים עובדים מקצועיים ו/או עובדים סמך-מקצועיים והם בעלי ניסיון בעבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש של שנתיים לפחות.

 

 

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים, השתתפות פעילה, כולל השתתפות בהתנסויות, תרגולים וסימולציות  

·         השתתפות בקבוצת ההדרכה, כולל הצגת אירוע הדרכתי לדיון בקבוצה וכתיבת סיכום ורפלקציה

·         הצגת רפרט בכיתה

·         כתיבת עבודת סיכום בזוגות

·         קריאת ספרות מקצועית במהלך הקורס

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         העובד המשתתף בקורס מחויב להמשך עבודה במשך שנה לפחות מסיום הקורס בהדרכה במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם הפסקת העבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות

 

 

תנאי קבלה

·         בעל תואר ראשון לפחות באחד מהמקצועות הטיפוליים בתחום בריאות הנפש (עו”ס, מרפא בעיסוק, פסיכולוג, איש סיעוד פסיכיאטרי מוסמך, בוגר החוג לבריאות נפש קהילתית)  

·         בעל ניסיון של עבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש במשך שנתיים לפחות

·         למד קורס קודם במסגרת ביה"ס לשיקום (מנהלי יחידות שיקום מחויבים בקורס מנהלים, עובדים מקצועיים מחויבים בקורס תפקיד התואם את תפקידם בשירות או בקורס התערבות)

·         מדריך בהווה לפחות שני אנשי מקצוע או עובדים סמך-מקצועיים בתחום השיקום בבריאות הנפש בקהילה

·         מתחייב להדריך במהלך השנה לפחות שני מודרכים ממסגרת שיקומית כלשהי. חשוב להדגיש כי לא יתקבלו לקורס אנשי מקצוע אשר אינם עוסקים בפועל במתן הדרכה!

·         מקבל בפועל הדרכה על הדרכה על ההדרכות אותן נותן לאנשי מקצוע/צוות סמך מקצועי

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,135 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 2,590 ₪