קורס הדרכה (Supervision) שלב ב’ בשיקום בבריאות הנפש

 

על הקורס

הדרכה מהווה מרכיב חשוב וחיוני בהנחלת הפרקטיקה המקצועית בשיקום בבריאות הנפש ובהטמעתה. מטרת קורס הדרכה שלב ב' להכשיר אנשי מקצוע העוסקים בפועל בהדרכה, בפיתוח מומחיות בהדרכת מנהלים תוך שילוב תיאוריות, מודלים ומיומנויות מתקדמות בהדרכה בשיקום בבריאות הנפש.

 

           קורס זה מהווה אחד מהתנאים להכרה כ"מדריך מנהלים במערך השיקום בבריאות הנפש".

 

מטרות הקורס

·         הסטודנט ילמד לעשות שימוש בגישות תיאורטיות מרכזיות ובמיומנויות מתקדמות בהדרכה פרטנית בגישת ההחלמה

·         הסטודנט ישפר מיומנויות בהדרכה קבוצתית

·         הסטודנט ילמד לנתח מצבי הדרכה מורכבים

·         הסטודנט ילמד לחבר בין התיאוריה לפרקטיקה ולהמשיג פעולות הדרכתיות

·         הסטודנט ילמד כיצד להשתמש באמצעים יצירתיים, בסימולציות וכלים השלכתיים בהדרכה

·         הסטודנט ישפר את יכולתו ליישם מיומנויות של קשר הדרכתי, הכוללות הדדיות, קיום שיח פתוח, מיקוד ביחסים, משוב והערכה ושימוש בחשיפה עצמית מותאמת

·         הסטודנט ילמד להבחין בין פגישת עבודה, הדרכה וטיפול

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 17 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, מתוכן מתקיימת קבוצת הדרכה בשעתיים האחרונות (בשתי קבוצות נפרדות).

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 אנשי מקצוע העובדים בתחום השיקום בבריאות הנפש ועוסקים במתן הדרכה לאנשי מקצוע, על פי הקריטריונים הרשומים להלן (ראה סעיף 'תנאי קבלה').

 

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים, השתתפות פעילה, כולל השתתפות בהתנסויות, תרגולים וסימולציות  

·         השתתפות בקבוצת ההדרכה, כולל הצגת אירוע הדרכתי לדיון בקבוצה וכתיבת סיכום ורפלקציה

·         הצגת רפרט בכיתה וכתיבת עבודת סיכום בזוגות

·         קריאת ספרות מקצועית במהלך הקורס

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים חובותיו כנ"ל

·         סטודנט המשתתף בקורס מחויב להמשך עבודה במשך שנה לפחות מסיום הקורס בהדרכה במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם הפסקת העבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות

 

תנאי קבלה

           בעל תואר שני לפחות, כשהתואר הראשון מחויב להיות באחד מהמקצועות הטיפוליים בתחום בריאות הנפש (עו”ס, מרפא בעיסוק, פסיכולוג, איש סיעוד פסיכיאטרי מוסמך, בוגר החוג לבריאות נפש קהילתית או כל איש מקצוע אחר בתחום השיקום בברה"נ) 

           בעל ניסיון של עבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש במשך שבע שנים לפחות

           מדריך בהווה אנשי מקצוע בתחום השיקום בבריאות הנפש בקהילה ובמהלך שלוש השנים האחרונות לפחות (בכפוף להצגת אישורים) ומתחייב להמשיך ולהדריך במהלך השנה לפחות שני אנשי מקצוע

           מקבל בהווה הדרכה על הדרכה בעבודתו בתחום השיקום בבריאות הנפש

           עבר קורס הדרכה של לפחות 56 שעות אקדמיות במסגרת ביה"ס לשיקום או במסגרת אקדמית אחרת (כולל קורס הדרכת סטודנטים) (בכפוף להצגת תעודה)

           עבר קורס ייעודי התואם את תפקידו בתחום השיקום בבריאות הנפש (מנהלים, קורס בתחום התעסוקה, קורס למתאמי שיקום) במסגרת ביה"ס לשיקום (מלבד קורס הדרכה שלב א').  

           חלפה תקופה של לפחות שנה מיום סיום הלימודים בקורס הדרכה שלב א.

           יש להציג שמות של שני מדריכים ממליצים, שהודרכת על ידם במהלך השנים האחרונות.

 

להלן המסמכים הנדרשים להגשה עד לתאריך 21.9.19  לצורך ההרשמה לקורס:

מסמכים אותם יש לשלוח לביה"ס לשיקום במייל: tamar_d@ono.ac.il  או בפקס: 03-7382218

  1. אישור על תואר ראשון באחד ממקצועות הטיפול בתחום בריאות הנפש
  2. אישור על תואר שני
  3. אישור על הדרכת אנשי מקצוע בתחום השיקום בבריאות הנפש בשלוש השנים האחרונות, כולל תפקידם של המודרכים
  4. אישור על קורס הדרכה בן לפחות 56 שעות אקדמיות במסגרת ביה"ס לשיקום או במסגרת אקדמית אחרת
  5. אישור על קורס תואם תפקיד בתחום השיקום בבריאות הנפש, במסגרת ביה"ס לשיקום (מלבד קורס הדרכה שלב א'), או במסגרת אוניברסיטאית מוכרת
  6. שמות מדריכים ממליצים נוספים (שהודרכת על ידם בשנים האחרונות), ומס' הטלפון שלהם.

 

פרטים נוספים אותם יש למלא בטופס ההרשמה האינטרנטי, מלבד נתוני הרקע:

1. שם המדריך ממנו את/ה מקבל/ת הדרכה בהווה, כולל מס' הטלפון שלו (בטופס הרישום האינטרנטי בשדות: "שם המדריך של המועמד/ת" ומס' הטלפון שלו)

 

אנא ודא ששלחת את כל הפרטים כנדרש.

אי מילוי ושליחה של כל הפרטים והאישורים ימנע כניסה לרשימת המועמדים.

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,135 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 2,590 ₪