תפקיד האחיות בבריאות הנפש בקהילה - קורס מבוא  

 

על הקורס

מערך בריאות הנפש בקהילה בעולם  מעסיק אחיות להן תפקיד משמעותי בניהול הטיפול, השיקום וקידום מקבל השירות לעצמאות ואיכות חיים. אנו מאמינים שיש חשיבות רבה גם בארץ לשילובן של אחיות במערך השיקום בקהילה. הקורס מיועד לתת ידע וכלים מותאמים לאחיות קהילה בבריאות הנפש.

 

 

מטרות הקורס:

·         הלומד ילמד את תכולת תפקיד האחיות בבריאות הנפש בקהילה עם התאמה למסגרות השונות.

·         הלומד ילמד תפיסות, ידע ומיומנויות רלוונטיות לתפקיד כגון:  חזון ההחלמה , פסיכופתולוגיה, חוק שיקום נכי הנפש בקהילה, מערך השיקום, משפחה, תפקיד תאום השיקום

·         הלומד יכיר מודלים שונים בעולם בהן מעורבות אחיות בקהילה.

·         הלומד יקבל כלים שיאפשרו לו ללוות את מקבל השירות במטרה לקדם עצמאות ואיכות חיים.

 

 

מבנה הקורס:

הקורס כולל 12 מפגשים שבועיים בימי ג'. אורכו של כל מפגש - 6 שעות אקדמיות, בין השעות 9.30-15.00, כאשר בשעתיים האחרונות תתקיים סדנת הדרכה בשתי קבוצות.

תאריך תחילת הקורס: 12/11/19

 

 

משתתפים:

 הקורס מיועד לאחים ואחיות העובדים במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה.

 

 

דרישות הקורס:

  • נוכחות והשתתפות חובה ב-90% מהשיעורים  ומקבוצת ההדרכה. (20% מציון הקורס).
  • קריאה של ספרות מקצועית שתחולק במהלך הקורס.
  • הכנה והגשה של מטלת סיום (50% מציון הקורס). ראה נספח א'.
  • עמידה בדרישות סדנת ההדרכה (30% מציון הקורס), כולל עבודת רפלקציה. ראה נספח ב'.

 

תנאי קבלה

·         עובד/ת בפועל במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה.

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         העובד המשתתף בקורס מחוייב בהמשך עבודה של שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבת מקום העבודה השיקומי בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 675 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 1,525 ₪