-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

  Optimal Mutual Guarantee Contracts in Face of Asymmetrical Information and Capital Constraints: A Theoretical Model and a Lesson from the Case of Israeli Kibbutzim