-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לשיווק ופרסום  -

 A Qualitative Study of Mother-Adolescent Daughter-Vicarious Role Model Consumption Interactions