-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לשיווק ופרסום  -

 A Proposed In- and Out-Group Model of Adolescent Daughter-Mother