-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר להתנהגות ארגונית ו HR  -

 Is punishment of Non-cooperators essential? The role of Altruistic Punishment