-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 The Effects Of Market Design On The Informational Efficiency And Manipulation Of Prices