-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 האם שלב הטרום הפתיחה הוא אינפורמטיבי?