-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לחשבונאות  -

 סחר, מוסדות ותפוצה אתנית: השפעות רשת של התפוצה היהודית על הסחר הישראלי בעולם