מאמרים לדיון-("Working Papers")

Paper Number Author Title Pdf
2011  -  6 בת שבע גל, גיל אפשטיין,שמואל ניצן 
חיפוש רנטות עם גמול אסימטרי במודל של הפרטה
2010  -  4 ירון זליכה, אייל שרבי ואוהד בר אפרת 
סחר, מוסדות ותפוצה אתנית: השפעות רשת של התפוצה היהודית על הסחר הישראלי בעולם

("מאמרים לדיון")-Working Papers

Paper Number Author Title Pdf
2011  -  10 Yaron Zelekha, Simcha Werner 
Fixers as Shadow “Public Servants”: A Case Study of
2007  -  3 Maria-Teresa Bosch; Joan Montllor-Serrats; Maria-Antonia Tarrazon 
NPV as a function of IRR
2006  -  5 Bat-Sheva Druk-Gal , Varda Yaari 
Incumbent employees’ resistance to implementing privatization policy
2006  -  2 David R Kuipers 
Duration and Convexity formulas odd and first period bonds
2004  -  4 Bat-Sheva Drook-Gal, Gil S. Epstein, Shmuel Nitzan 
Contestable privatization
2004  -  3 Lawrence Ferguson; Robert Ferguson; Joel Rentzler; Susana Yu 
Looking Back, Financial analysis Before computers
2003  -  1 Thomas J O'Brien 
A Simple and Flexible DCF Valuation Formula