מאמרים לדיון-("Working Papers")

Paper Number Author Title Pdf
2011  -  6 בת שבע גל, גיל אפשטיין,שמואל ניצן 
חיפוש רנטות עם גמול אסימטרי במודל של הפרטה
2010  -  5 רוית רובינשטיין,חיים קידר-לוי,אורי בן-ציו 
עמדות הפרט ביחס לתכנון הפרישה והחיסכון הפנסיוני
2010  -  4 ירון זליכה, אייל שרבי ואוהד בר אפרת 
סחר, מוסדות ותפוצה אתנית: השפעות רשת של התפוצה היהודית על הסחר הישראלי בעולם
2010  -  2 האוזר שמואל, כהן אורית 
האם שלב הטרום הפתיחה הוא אינפורמטיבי?
2008  -  9 צפירה גרבלסקי-ליכטמן ויעקב שמיר  
מודל להצלחה וכישלון בעימותים פוליטיים טלוויזיוניים וההקשר המגדרי
2008  -  4 רפי אלדור, שמואל האוזר ויואב ליבל 
מדד הפחד בישראל בחינת הקשר בין שערי המניות, מדד הפחד ותנודתיות שערי המניות
2008  -  1 שמואל האוזר, גיתית גור-גרשגורן ולורין סמדר 
בחינת הקשר בין איכות ממשל תאגידי לבין ביצועיהן של חברות שהשליטה בהן מרוכזת בידי קומץ בעלי שליטה
2007  -  5 חיים קידר-לוי , אורי בן ציון, לנה איצקוב ומורן גודר 
האם תשואתה של מניה תלויה בסיכון השיטתי או במאפייני הפירמה? בחינה אמפירית בשוק ההון הישראלי

("מאמרים לדיון")-Working Papers

Paper Number Author Title Pdf
2011  -  14 Talya Miron-Shatz, Jonathan J. Rolison and Yaniv Hanoch 
What Do Men Understand About Lifetime Risk Following Genetic Testing? The Effect of Context and Numeracy
2011  -  14 Talya Miron- Shatz, Ingrid Mulhauser,Bruce Bower 
Barriers to Health Information and Buliding Solutions
2011  -  13 Talya Miron-Shatz, Ofra Golan, Mayer Brezis, Gil Siegal, Glen M. Doniger 
The status of shared decision making and citizen participation in Israeli medicine
2011  -  12 Talya Miron-Shatz, Scott C. Ratzan 
The Potential of an Online and Mobile Health Scorecard for Preventing Chronic Disease
2011  -  11 Talya Miron-Shatz, Glyn Elwyn 
To serve and protect? Electronic health records posechallenges for privacy, autonomy and person-centered medicine
2011  -  10 Yaron Zelekha, Simcha Werner 
Fixers as Shadow “Public Servants”: A Case Study of
2011  -  9 Yaron Zelekha, Ohad Bar-Efrat 
The link between exchange rate uncertainty and Israeli exports to theUS: 2SLS and cointegration approaches
2011  -  8 Moty Amar, Dan Ariely, Maya Bar-Hillel 
Branding Placebos: Brand Prestige Can Improve Product Efficacy
2011  -  7 Gil Avnimelech, Maryann Feldman 
Regional Corporate Spawning and the Role of
2011  -  5 Ramy Elitzur, Arieh Gavious 
Selection of Entrepreneurs in the Venture Capital Industry: An Asymptotic Analysis
2011  -  4 Ramy Elitzur, Arieh Gavious, Anthony K.P. Wensley 
Information Systems Outsourcing Projects As a Double Moral Hazard Problem
2011  -  3 Arieh Gavious, Yizhaq Minchuk 
Ranking Asymmetric Auctions
2011  -  2 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Kroll Yoram, Shoukair Sharbel  
Financial Markets and Terrorism:Two Sides of the Barricade Perspective
2011  -  1 Aharon David Yechiam, Gavious Ilanit, Yosef Rami 
Stock Market Bubble Effects on Mergers and Acquisitions
2010  -  11 Y. Hanoch, M. Gummerum, T. Miron-Shatz, M. Himmelstein 
Parents’ decision following the Food and Drug Administration recommendation: the case of over-the-counter cough and cold medication
2010  -  10 Yaniv Hanoch, Talya Miron-Shatz, Mary Himmelstein 
Genetic testing and risk interpretation: How do women understandlifetime risk results?
2010  -  9 Talya Miron-Shatz, Greg Barron, Yaniv Hanoch, Michaela Gummerum, Glen M. Doniger 
To give or not to give: Parental experience and adherence to theFood and Drug Administration warning about over-the-counterFood and Drug Administration warning about over-the-countercough and cold medicine usage
2010  -  8 Talya Miron-Shatz,Yaniv Hanoch, Helen Cole, Mary Himmelstein 
Choice, Numeracy, and Physicians-in-Training Performance:The Case of Medicare Part D
2010  -  7 Gil Avnimelech, Alessandro Rosiello and Morris Teubal 
Evolutionary interpretation of venture capital policy in Israel, Germany, UK and Scotland
2010  -  6 Arieh Gavious,Haim Kedar-Levy 
The Speed of Stock Price Discovery
2010  -  3 Tsfira Grebelski-Lichtman 
The Relationship of Verbal and Nonverbal Behavior to Political Stature: The Political Interviews of Israel’s Prime Minister Ariel Sharon
2010  -  1 Dan Elnathan, Ilanit Gavious, Shmuel Hauser 
An Analysis of Private vs. Public Firm Valuations and the Contribution of Financial Experts
2009  -  11 Talya Miron- Shatz,Yaniv Hanoch, Dana Graef, Michal Sagi 
Presentation Format Affects Comprehension and Risk Assessment: The Case of Prenatal Screening
2009  -  10 Glyn Elwyn, Talya Miron-Shatz 
Deliberation before determination: the definitionand evaluation of good decision making
2009  -  9 Talya Miron-Shatz, Arthur Stone, Daniel Kahneman 
Memories of Yesterday’s Emotions: Does the Valence of Experience
2009  -  8 Talya Miron-Shatz 
Am I going to be happy and financially stable?”: How American
2009  -  7 Talya Miron-Shatz 
How American women feel when they think about financial security
2009  -  6 Talya Miron-Shatz 
Evaluating Multiepisode Events:Boundary Conditions for the Peak-End Rule
2009  -  6 Talya Miron-Shatz 
Evaluating Multiepisode Events:Boundary Conditions for the Peak-End Rule
2009  -  5 Talya Miron-Shatz,Yaniv Hanoch,Dana Graef, Michal Sagi 
Presentation Format Affects Comprehension and Risk Assessment: The Case of Prenatal Screening
2009  -  4 Talya Miron-Shatz 
Disregarding Preliminary Information When Rating Job Applicance Performance: Mission Impossible
2009  -  3 Gavish yossi, Shoham aviv, Ruvio ayalla 
A Qualitative Study of Mother-Adolescent Daughter-Vicarious Role Model Consumption Interactions
2009  -  2 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Uzi Yaari 
Safer Margins for Option Trading: How Accuracy Promotes Efficiency
2009  -  1 Dan Elnathan, Ilanit Gavious, Shmuel Hauser 
On the Added Value of Firm Valuation by Financial Experts
2008  -  15 Talya Miron-Shatz, Gershon Ben-Shakhar 
Disregarding Preliminary Information When Rating Job Applicants’ Performance: Mission Impossible?1
2008  -  14 Miron-Shatz, T. & Ben-Shakhar, G 
Disregarding preliminary information when assessing job candidates’ performance: Mission impossible
2008  -  13 Maya Bar-Hillel, David V. Budescu, Moty Amar 
Predicting World Cup results:Do goals seem more likely when they pay off?
2008  -  12 Gil Avnimelech, Morris Teubal 
Evolutionary targeting
2008  -  11 Armin Shmilovici, Yoav Kahiri, Irad Ben-Gal, Shmuel Hauser 
Measuring the Efficiency of the Intraday Forex Market with a Universal Data Compression Algorithm
2008  -  10 Miriam Dishon-Berkovits, Richard Berkovits 
Is punishment of Non-cooperators essential? The role of Altruistic Punishment
2008  -  8 Rafi Eldor, Shmuel Hauser and Rafi Melnick 
Do Share prices Overreact terror attacks Are continuous?
2008  -  7 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Rafi Melnick and Abrahm Levi 
The impact of terrorism and anti-terrorism on capital markets
2008  -  6 Yoram Kroll and Assaf Cohen 
Optimal Mutual Guarantee Contracts in Face of Asymmetrical Information and Capital Constraints: A Theoretical Model and a Lesson from the Case of Israeli Kibbutzim
2008  -  5 Yoram Kroll 
Mean-Risk Efficiency Analysis of Optimal Investment in Operating Leverage under Real Option Framework
2008  -  3 Gavish yossi, Shoham aviv, Ruvio ayalla  
A Proposed In- and Out-Group Model of Adolescent Daughter-Mother
2008  -  2 Shmuel Hauser, Avraham Kamara, Itzik Shukri 
The Effects Of Market Design On The Informational Efficiency And Manipulation Of Prices
2008  -  2 Shmuel Hauser, Avraham Kamara, Itzik Shurki 
The effects of market design on the informational efficiency and manipulation of prices
2007  -  4 Gil Avnimelech, Dafna Schwartz, Raphael Bar-El 
Entrepreneurial High-tech Cluster Development: Israel’s Experience with Venture Capital and Technological Incubators
2007  -  3 Maria-Teresa Bosch; Joan Montllor-Serrats; Maria-Antonia Tarrazon 
NPV as a function of IRR
2007  -  2 Shmuel Hauser, Haim Kedar-Levy 
Volume, Liquidity, and their Risks when Supply\Demand Curves for Shares are Finitely Elastic
2007  -  1 Shmuel Hauser, Rita Yankilevitz 
The Effect of Dual Listing on Share Prices and Liquidity In the Absence of Registration costs
2007  -  1 Shmuel Hauser, Rita Yankilevitz 
The Effect of Dual Listing on Share Prices and Liquidity In the Absence of Registration costs
2006  -  5 Bat-Sheva Druk-Gal , Varda Yaari 
Incumbent employees’ resistance to implementing privatization policy
2006  -  2 David R Kuipers 
Duration and Convexity formulas odd and first period bonds
2006  -  1 Armin Shmilovici, Yoav Kahiri, Irad Ben Gal, Shmuel Hauser 
Measuring the Efficiency of the Intraday Forex Market with a Universal Data Compression Algorithm
2005  -  2 Shmuel Hauser, Uzi Yaari, Yael Tanchuma, Harold Baker 
Ipo Discount And Competition
2005  -  1 Shmuel Hauseri, Haim Kedar-Levyii, Batia Piloi, Itzhak Shurki 
The Effect of Trading Halts on the Speed of Price Discovery
2004  -  4 Bat-Sheva Drook-Gal, Gil S. Epstein, Shmuel Nitzan 
Contestable privatization
2004  -  3 Lawrence Ferguson; Robert Ferguson; Joel Rentzler; Susana Yu 
Looking Back, Financial analysis Before computers
2004  -  2 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Michael Kahn, Avraham Kamare 
The Nontradibility Premium of Derivatives Contracts
2004  -  1 Shmuel Hauser, Beni Lauterbach 
The Value of Voting Rights to Majority Shareholders: Evidence from Dual Class Stock Unifications
2003  -  1 Thomas J O'Brien 
A Simple and Flexible DCF Valuation Formula
2002  -  2 Shmuel Hauser, Beni Lauterbach 
The Impact of Minimum-Trading-Units on Stock Value and Price Volatility
2002  -  1 Yakov Amihud, Shmuel Hauser, Amir Kirsh 
Allocations, Adverse Selection and Cascades in IPOs
1999  -  1 Menachem Brenner, Rafi Eldor, Shmuel Hauser 
The Price Of Options illiquidity