מאמרים לדיון-("Working Papers")

Paper Number Author Title Pdf
2008  -  9 צפירה גרבלסקי-ליכטמן ויעקב שמיר  
מודל להצלחה וכישלון בעימותים פוליטיים טלוויזיוניים וההקשר המגדרי

("מאמרים לדיון")-Working Papers

Paper Number Author Title Pdf
2008  -  10 Miriam Dishon-Berkovits, Richard Berkovits 
Is punishment of Non-cooperators essential? The role of Altruistic Punishment