06/07/2020 20:56:20
לכבוד

לכבוד ספריית הקריה האקדמית אונו

 

הנדון: אישור להשאלת אבחון

 

פרטי מרצה:
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* ת.ז:
* אימייל:
   
הריני מאשרת לסטודנט/ית:
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* ת.ז:
* קמפוס:  
  לשאול את אבחון:
  יש לציין את השם המלא של האיבחון
     
  הערות:
* שדה חובה
 

ניתן לשאול את האבחון אשר עבורו התקבל אישור זה לתקופה של שבוע.

להארכה נא לפנות לצוות הספריה.

 
 

צוות הספריה.