ייפויי כוח להשאלת ספרים בספריות הקריה האקדמית אונו

 טופס לייפוי כח. להורדת הטופס כמסמך Word - לחצו כאן

 טופס לייפוי כח קבוע. להורדת הטופס כמסמך Word - לחצו כאן

 

אני
שם פרטי + משפחה:    
ת.ז:
דואר אלקטרוני:
קמפוס:
 

מייפה בזאת את כוחו/ה של:

שם פרטי:    
שם משפחה:
ת.ז:
 

סוג ייפוי הכוח המבוקש:

אם בחרת בייפוי כוח חד פעמי - יש לציין את פרטי הספרים

לשאול עבורי את הפריטים הבאים:

1. מחבר     שם הספר:
2. מחבר     שם הספר:
3. מחבר     שם הספר:
 

ייפוי כוח זה משמעו מתן הרשאה למיופה הכוח לשאול ו/או להזמין פריטים (למעט שרותי השאלה בינספרייתית), בשמי ובהסכמתי.

תוקף יפוי הכח הקבוע יפוג עם פתיחת שנה"ל העוקבת.

ידוע לי כי הפריטים ירשמו על שמי ואני אחראי/ת להשבתם לספריה, לרבות נשיאה בכל חוב כלפי הספרייה, בגין איחור בהחזרת פריטים, נזק ו/או אובדן פריטים.

צוות הספריה.