תשלומים בספרייה

לתשלום יש למלא את הפרטים הבאים:

 

שם פרטי:    
   
שם משפחה:    
   
תעודת זהות:
   
כתובת:
   
טלפון  נייד:
   
אימייל:
   
קמפוס:  
   
סוג התשלום:  
   
הערות: